General

Projecte COMET: creació d'una xarxa europea de vies legals i segures

El Fons Català forma part d'un consorci europeu per ampliar 130 places d'acollida de persones migrants a Europa

28 novembre 2022

El COMET (Complementary pathways network) és un projecte europeu, subvencionat per l'AMIF, en el qual hi participen 14 socis de 7 estats membres, entre els quals hi ha el Fons Català, i està coordinat per la FCEI (Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia). L'objectiu del projecte és augmentar 130 places d'acollida de persones que transiten per la ruta del Mediterrani Central i necessiten protecció internacional, a través de l'ampliació de tres vies migratòries legals i segures i l'obertura de tres de noves. 

Els objectius a curt termini són coordinar aquestes vies existents i noves, intercambiar experiències i experiències amb els partners i crear eines comunes de qualitat per la orientació prèvia al viatge, la recepeció i el suport posterior a l'arribada al destí. 

Per altra banda, a mig termini es busca crear capacitats per les comunitats d'acollida i aconseguir la creació d'aquestes 130 noves places d'acollida al territori europeu, mentre que a llarg termini s'espera que el projecte permeti monitorejar i avaluar el context migratori, aprendre i compartir coneixements, i proporcionar una base per la promoció continuada de l'expansió de la migració legal i segura. 

El projecte va començar el gener d'aquest any i està en fase de negociació amb les autoritats estatals i locals per la implementació de les vies d'acollida i la identificació de les persones que participaran al projecte. 

 

Rol del Fons Català 

L'objectiu principal a nivell local es la creació de 10 places d'acollida per persones sol·licitants de protecció internacional a través del patrocini comunitari en municipis catalans participants durant un període de 12 mesos. Per això, el Fons Català compta amb el suport d'un Comitè Tècnic, format per CCAR, CEAR, CEPAIM, CER-Migracions, CIDOB, Fundació Solidaritat UB, GRITIM-UPF, Refugees Welcome Cat, Stop Mare Mortum i el Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades de la Direcció Generak de Migracions, Refugi o Antiracisme; i un Comitè de Seguiment compost pels ajuntaments participants i socis del Fons (Caldes de Montbui, Esplugues de Llobregat, Manresa, Olot, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallés, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans)