General

Oferta laboral: Auxiliar administratiu de suport a l'Àrea de Projectes

La persona escollida donarà suport al funcionament administratiu de l’Àrea de Projectes i Secretaria del Fons Català

25 maig 2021

El Fons Català obre una plaça d'auxiliar administratiu de suport a l'Àrea de Projectes, a jornada completa i amb un contracte inicial de 6 mesos amb opció a continuïtat. 

Funcions principals

- Suport al procés de revisió dels informes financers presentats per les entitats executores dels projectes (revisió de documentació, gestió de reclamacions que convinguin per a cada projecte i entitat executora).

- Suport a l’elaboració d’informes de seguiment i/o finals dels projectes aprovats pel Fons Català per presentar als socis finançadors

- Preparació de la documentació de justificació econòmica dels projectes aprovats pel Fons Català per presentar als socis finançadors segons els requisits establerts per cadascun.

- Suport a tasques de secretaria relacionades amb la justificació dels projectes davant dels socis del Fons Català (certificats, trameses, presentació per registre quan calgui, presentació per seu electrònica, etc.).

- Organitzar, arxivar i classificar documentació.

 

Requisits

- Experiència en l’àmbit de la gestió de projectes de cooperació al desenvolupament.

- Coneixements d’ofimàtica avançats, en tractament de text, fulls de càlcul i bases de dades.

- Expressió oral i escrita fluïda.

- Coneixement oral i escrit de la llengua catalana del nivell C de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o equivalent.

- Idiomes: domini de l’anglès i francès

- Proactivitat, capacitat de treball sota pressió i capacitat de treballar en equip.

 

Candidatures