General

Oferta de feina: tècnic/a de suport de l’Àrea de Projectes

La data límit de presentació de candidatures és el 12 de juliol de 2022, i la incorporació serà el 5 de setembre

30 juny 2022

El Fons Català de Cooperació busca un/a tècnic/a per donar suport a l'Àrea de Projectes de l'entitat. 

 

Les funcions principals seran:

 • Suport al procés de planificació i seguiment de les justificacions als socis (recollida i registre de dades, recepció i organització de documentació, etc.)
 • Suport al procés de revisió dels informes presentats per les entitats executores dels projectes (revisió d’informes narratius i econòmics, gestió de reclamacions que convinguin per a cada projecte i entitat executora).
 • Suport a l’elaboració d’informes de seguiment i/o finals dels projectes aprovats pel Fons Català per presentar als socis finançadors.
 • Preparació de la documentació de justificació dels projectes per presentar als socis finançadors.
 • Organitzar, arxivar i classificar documentació.

 

Requisits:

 • Experiència en l’àmbit del seguiment i la justificació econòmica de projectes de cooperació al desenvolupament.
 • Coneixements d’ofimàtica avançats, en tractament de text, fulls de càlcul i bases de dades.
 • Expressió oral i escrita fluïda.
 • Coneixement oral i escrit de la llengua catalana del nivell C de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o equivalent.
 • Idiomes: domini de l’anglès i francès.
 • Capacitat de treball sota pressió i capacitat de treballar en equip.

 

Condicions laborals:

 • Dedicació exclusiva, jornada completa.
 • Contracte indefinit, amb període de prova de 02 mesos.
 • Incorporació: a partir de el 5 de setembre de 2022.
 • Ubicació a Barcelona, oficines del Fons Català (amb possibilitat de fer teletreball si les circumstàncies ho requereixen).
 • Salari: 31.000 euros bruts anuals.

 

Candidatures:

 • Les persones interessades han d'enviar per correu electrònic el seu currículum a curriculum@fonscatala.org fent constar la referència: "Tècnic/a àrea de projectes".
 • Data límit de presentació de candidatures: el 12 de juliol de 2022.

 

Per a més informació, consulteu el document adjunt amb la convocatòria completa. 

DOCUMENTS ADJUNTS