General

OFERTA DE FEINA: Plaça de Responsable de Drets Humans i espais de concertació

La presentació les candidatures acaba el 10 de gener

31 desembre 2020

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) convoca una plaça laboral, de RESPONSABLE DE L'ÀREA DE DRETS HUMANS I ESPAIS DE CONCERTACIÓ

La persona escollida serà la responsable de l'àrea de Drets Humans del Fons Català i dels espais de concertació, en coordinació amb les altres àrees de l'ens.

Les seves funcions seran aplicar el pla de treball d'aquesta àrea, la supervisió, la gestió i seguiment de projectes i programes desenvolupats en aquest àmbit, l'elaboració i revisió dels informes de seguiment, justificació i financers pertinents.

També serà responsable de l'organització de trobades, jornades, seminaris... que es derivin del pla de treball de l’Àrea, de coordinar la Comissió de Drets Humans del Fons Català i la Comissió d’Acció Climàtica, de gestionar tècnicament el projecte Ciutats Defensores amb els Drets Humans i de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí. Serà la persona d’enllaç del Fons Català amb la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, amb la Xarxa Catalana d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau i amb les Diputacions de Girona, Tarragona i Lleida i amb les coordinadores d’ONG d’aquests territoris. Serà el coordinador de l’activitat del Fons Català en matèria d’Igualtat de Gènere, i d’Educació per al Desenvolupament i la transformació social.