Reunió entre representants de la Confederació de Fons de Cooperació i de la Coordinadora Estatal d'ONGD

27 de juny de 2019

En aquesta reunió es van concretar algunes activitats conjuntes, com la invitació per part de la Confederació de Fons a què participi la Coordinadora d'ONGD en el Fòrum de Cooperació Descentralitzada Espanyola que se celebrarà a Andalusia el proper any, així com crear una taula de diàleg periòdic entre les entitats i participar conjuntament en espais de reflexió i incidència.