La Comissió de Migracions i Desenvolupament enllaça les polítiques dels municipis receptors i dels emissors de migracions.

L'objectiu és incrementar l’eficàcia de l’ajut de la cooperació municipalista catalana i promoure i millorar la cohesió social als municipis catalans.

La Comissió de Migracions i Desenvolupament és un espai per treballar la circularitat positiva entre migracions i desenvolupament a través dels col·lectius de persones migrades

D'ella se'n deriven tres Grups de Treball relacionats tots ells amb països d'on provenen una part important de les persones migrades que viuen a Catalunya