tornar a l'inici
Emergència
Consulta General de Projectes

 

 

 

Actuació en situacions d’emergència

 
 

CRISI HUMANITÀRIA A MYANMAR. RESPOSTA ALS EFECTRES DEL CICLÓ NARGIS

 

Institucions col·laboradores

Projectes

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, com a integrant del Comitè Català d'Ajut Humanitari i d'Emergència - CCAHE, fa una crida als ajuntaments a sumar-se a la resposta davant la crisi humanitària generada pel cicló Nargis a Myanmar el passat 2 de maig.

El cicló Nargis va colpejar especialment la regió del delta d'Ayeryarwwady i Yangon. Les autoritats ham declarat com a zona catastròfica les regions de Yangon, Ayeyarwwady, Bago, Mon i Kayin. Segons el ministre de Reassentaments i Emergències, l'onada de 3,5 metres que va generar el cicló va causar bona part dels danys.

Segons l'informe de situació d'OCHA, els edificis i infraestructures de les regions afectades han quedat greument malmesos i extensions importants del país estan completament inundades. No hi ha ni aigua ni electricitat. La comunicació telefònica és molt limitada. Hi ha zones només accessibles per vaixell. Manquen refugis habilitats per a la població. Tot això suposarà un problema logístic important per garantir l'accés a les víctimes. Les últimes informacions governamentals parlen de més de 22.500 víctimes mortals, 41.000 persones desaparegudes i un milió de persones que han perdut la seva llar. La població total afectada a la zona és de 24 milions (la meitat de la població de Myanmar). Es calcula que centenars de milers de persones necessiten assistència humanitària urgent.

Davant d'això, la decisió d'intervenir com a resposta a la crisi, es basa en l'acord pres en el marc del CCAHE i en la capacitat de resposta dels actors. En aquest sentit, es plantegen dues possibilitats:

- Donar suport al PAM-Programa Mundial d'Aliments de Nacions Unides, en tant que organisme multilateral autoritzat a entrar a Myamnar.
- Donar suport a la campanya d'ajut humanitari endegada per Creu Roja Catalunya, la Federació Internacional de la qual ja ha desplaçat equips al terreny i ha activat els seus magatzems ubicats a Kuala Lumpur (Malàisia).

El Fons Català, en el marc del CCAHE, insta la Junta Militar de Myanmar perquè faciliti l'accés a les víctimes immediatament respectant l'espai humanitari i les normes d'assistència humanitària, que inclou: l'accés el país de personal humanitari i de material, així com facilitat de moviment a l'interior del país.


Full de compromís
 
 
 
Recomana | Contactar | política de privacitat
Total de visites:
 
 
Via Laietana, 33, 9è 2a - 08003 Barcelona. - Tel. 93 412 26 02 - Fax 93 301 90 88
© 2004, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament