PROJECTE REDEL
REDEL I
REDEL II
REDEL III
 
 
Castellano     Francaise    

PROJECTE REDEL: Fomentar el desenvolupament local a Senegal i la integració en l'espai transnacional a través de les microfinances i les remeses

El projecte REDEL és una iniciativa pilot sobre codesenvolupament i remeses entre Catalunya i Senegal, liderada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament amb la subvenció atorgada per la SECI-AECID. El projecte pretén promoure el desenvolupament local de les comunitats d'origen i la integració en l'espai transnacional mitjançant la participació activa dels immigrants i les comunitats d'origen a través de les remeses i les microfinances.

El context en el qual s'emmarca el projecte REDEL té el seu origen en l'augment del fenomen migratori. Segons dades de l'INE Senegal és el segon país d'origen dels immigrants africans residents a Espanya, després de Marroc. Els immigrants envien una quantitat considerable de recursos econòmics als seus països d'origen i contribueixen així tant en les economies del país de destinació com en la del seu propi país d'origen. Del volum total de remeses, només una petita part es destina a finalitats productives o activitats que incideixen en les arrels de l'emigració. L'enviament de remeses té costos financers molt elevats i l'accés a crèdits i altres recursos complementaris està infrautilitzat a causa, sobretot, al desconeixement d'aquestes possibilitats per part del col.lectiu migrant.

L'objectiu d'aquest programa integral de desenvolupament és dinamitzar les remeses dels senegalesos establerts a Catalunya per facilitar inversions que incideixin en el desenvolupament local dels seus llocs d'origen.

Per a això es desenvolupen diferents línies de treball: d'una banda, el disseny d'un circuit financer que redueixi els costos d'enviament de les remeses, amb la participació negociada d'entitats financeres transnacionals, i afavoreixi les inversions destinades al desenvolupament local. D'altra banda, la possibilitat d'iniciar activitats productives a Senegal, proporcionant la formació i assistència individual necessàries als immigrants senegalesos residents a Catalunya que ho desitgin.

 
 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Via Laietana, 33, 9è 2a - 08003 Barcelona. - Tel. 93 412 26 02 - Fax 93 301 90 88