• Divendres 22 de febrer de 2019

Gestió de projectes

Documents-guia per sol·licitar el finançament del Fons i per elaborar els informes de seguiment dels projectes finançats.

Guia per elaborar l'informe de seguiment dels projectes (castellà - format .doc)

Document-guia per a l'elaboració dels informes de seguiment, parcials i finals, dels projectes finançats pel Fons Català de Cooperació. Document en castellà

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org