• Dissabte 23 de febrer de 2019

Marc Legal

Normatives legals sobre la cooperació al desenvolupament i altres textos normatius relacionats.

Estatuts del Fons Català

Estatuts del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, aprovats a l'Assemblea General de 29 d'abril de 2014, celebrada a Sant Cugat del Vallès.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org