• Diumenge 18 de febrer de 2018

Memòria Anual

La Memòria recull les activitats realitzades pel Fons Català de Cooperació en el transcurs d'un any. Inclou un resum dels recursos econòmics gestionats, informació de tots els projectes finançats durant l'any, dades de les campanyes d'emergència que s'han coordinat des del Fons, activitats en les quals s'ha participat, tasques realitzades per les comissions de treball, entre moltes altres informacions.

Memòria 2014 - Català

Memòria anual

Memòria anual de les activitats del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, corresponent a l'any 2014 - VERSIÓ EN CATALÀ

Enllaç per visualitzar la Memòria 2014 en format de revista digital

Documents relacionats

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org