• Divendres 22 de febrer de 2019

Altres documents del Fons

Documents diversos relacionats amb les activitats del Fons Català de Cooperació

Catàleg d'activitats de la CAMPANYA SOM AIGUA

La campanya “Som Aigua” neix en el sí del Grup d’Aigua del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i té per objectiu posar en valor la cooperació descentralitzada en aigua i sanejament. Amb la participació de l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres s’ha dissenyat i desenvolupat la campanya a Sant Boi de Llobregat i a El Prat de Llobregat, amb resultats notables.

Fruit de les activitats concebudes s’ha creat un catàleg d’activitats que resumeix i facilita les possibilitats i potencialitats que té la campanya per replicar-se a aquells municipis que mostrin interès en dur-la a terme.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org