• Dissabte 23 de febrer de 2019

Mocions i Resolucions

Mocions, resolucions i propostes d´adhesió a campanyes conjuntes que el Fons Català a proposat als ajuntaments i altres institucions catalanes, amb la finalitat de palesar el compromís polític i ètic amb el Sud.

MOCIÓ DE SUPORT A LA CONTINUITAT DE LA COOPERACIÓ MUNICIPAL AL DESENVOLUPAMENT A CATALUNYA I DE REBUIG A LA LRSAL (13 de maig de 2014)

El Fons Català de Cooperació proposa als ajuntaments i ens supramunicipals  que assumeixin com a pròpia la moció de suport a la continuïtat de la cooperació municipal al desenvolupametn i de rebuig a la nova llei espanyola 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRASL), aprovada el dia 28 d'abril pel Consell de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, en el qual el Fons Català té representació. En el document adjunt trobareu el text complet de la moció aprovada.

En el cas la vostra corporació l'aprovi, us preguem que ens ho notifiqueu (a través de fonscatala@fonscatala.org) per tal que el Fons aglutini totes les mostres de suport dels municipis i altres instàncies supramunicipals per poder-les traslladar als òrgans competents.

Documents relacionats

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org