• Divendres 22 de febrer de 2019

Mocions i Resolucions

Mocions, resolucions i propostes d´adhesió a campanyes conjuntes que el Fons Català a proposat als ajuntaments i altres institucions catalanes, amb la finalitat de palesar el compromís polític i ètic amb el Sud.

DECLARACIÓ DE GAVÀ, sobre el dret a la igualtat de les dones i els homes al Marroc

Signada per l’Ajuntament de Gavà, el Fons Català i la Regió de Tànger-Tetuan (Marroc) el 7 de maig de 2013.

Entre els dies 6 i 10 de maig de 2013 es va celebrar la Trobada entre municipis catalans i marroquins i el teixit associatiu local i col·lectius d’origen marroquí sobre el rol de les dones al Marroc, organitzada pel Fons Català i l’Ajuntament de Gavà. Un dels objectius va ser promoure el treball entre governs locals d’una banda i de l’altra de la Mediterrània, tot implicant-hi la societat civil i els col·lectius de marroquins que resideixen a Catalunya, per treballar de manera conjuntaen el desenvolupament dels territoris d’origen.

Un dels resultats de la trobada va ser la signatura per part de l’Ajuntament de Gavà, del Fons Català i la Regió de Tànger-Tetuan, de la Declaració de Gavà, una declaració de principis a través de la qual els cosignants es comprometen a “contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament del Mil·leni i el respecte als principis de la Carta-Agenda Mundial dels Drets Humans a la Ciutat que, entre d’altres, promulguen el dret a la igualtat de les dones i els homes promovent accions encaminades a eliminar els estereotips de gènere i qualsevol forma de discriminació directa o indirecta per raons de sexe”.
La Trobada forma part d’una de les activitats del projecte “Suport a la participació de la dona en la Governança Local a través de la creació i la posada en funcionament de les Comissions de Paritat i d’Igualtat d’Oportunitats als municipis rurals de la regió de Tànger-Tetuan”, liderat al Marroc pel govern de la Regió Tànger-Tetuan i a Catalunya pel Fons Català, que compta amb el suport actiu de més de 10 municipis catalans. Amb això es pretén fer convergir els esforços dels diferents municipis que cooperen amb el Marroc cap a un projecte conjunt que promogui la cooperació tècnica i alhora tingui en compte el factor del codesenvolupament, tot implicant els col·lectius d’origen marroquí residents a Catalunya.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org