• Divendres 22 de febrer de 2019

Altres publicacions del Fons

Memòria de la Primera Jornada de Codesenvolupament a l'Àfrica

Jornada de treball a l'Àfrica. La cooperació catalana a l'Àfrica. Codesenvolupament al Senegal, Marroc i Gàmbia.
Edita: Fons Català de Cooperació; 74 pàgines; idiomes: català, castellà, anglès, francès; Barcelona 2011

Aquest document presenta la sistematització de la Primera Jornada de Codesenvolupament a l’Àfrica, realitzada a Barcelona el 5 de maig de 2010. Aquesta jornada organitzada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament s’emmarca dins de l’estratègia de codesenvolupament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i de la feina que des de fa anys estan portant a terme una trentena d’ajuntaments de Catalunya en codesenvolupament amb el Senegal, Marroc i Gàmbia.

S’ha plantejat com una primera sessió de treball, d’intercanvi d’experiències i d’anàlisi de les estratègies establertes per diferents nivells de l’administració catalana per tal de millorar les pràctiques realitzades fins ara i facilitar la possibilitat de coordinacio entre els diferents actors de la cooperació al desenvolupament i el treball en xarxa.

Hi han participat representants tècnics i polítics de l’Agència Catalana de Cooperació, del Fons Català de Cooperacio al del Desenvolupament i tècnics d’ajuntaments d’arreu de Catalunya, així com alguns representats d’organitzacions no governamentals.

El present document recull les diferents ponències e intervencions així com els debat generats per les mateixes al llarg de la jornada.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org