• Dissabte 23 de febrer de 2019

Estudi de la Cooperació

L'Estudi de la cooperació local de Catalunya amb els països del Sud analitza les dades, des de l'any 1998, dels municipis i altres organitzacions supramunicipals catalanes que realitzen accions de cooperació al desenvolupament i solidaritat.

4t Estudi de la Cooperació Local de Catalunya amb els països del Sud 2006-2007-2008

Edita: Fons Català de Cooperació; 422 pàgines; idioma: català

Amb l’elaboració del 4t Estudi sobre la Cooperació Local de Catalunya amb els països del Sud 2006-2008 es compleixen 10 anys d’investigació i recerca des del Fons Català. Amb la publicació volem refermar el nostre compromís de donar continuïtat a la tasca de recollida i anàlisi de les dades de la cooperació del món local. Amb aquesta finalitat, l’estudi és l’actualització de les dades presentades en els tres informes anteriors que recollien la informació compresa entre 1998-2000, 2000- 2002, 2003-200, respectivament.

L’estudi recull dades de 569 ajuntaments, 27 consells comarcals, 4 diputacions i la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB) en relació a les polítiques de cooperació al desenvolupament i solidaritat en els anys 2006 i/o 2007 i/o 2008. Segons les dades de què disposem, un total de 316 ajuntaments a Catalunya han fet accions de cooperació i solidaritat en els anys 2006 i/o 2007 i/o 2008, com també n’han fet les 4 diputacions, 18 consells comarcals i la MMAMB. Tot i ser un univers molt ampli i amb unes polítiques de cooperació local molt heterogènies, observem que comparteixen unes especificitats i una història que cal considerar per comprendre com s’han conformat i desenvolupat aquestes polítiques.

Aquest informe, juntament amb els tres publicats anteriorment pel Fons Català, ens ofereixen una àmplia fotografia de 10 anys de cooperació des del món local amb dades exhaustives, no només des del punt de vista econòmic sinó també des del punt de vista qualitatiu, amb informació sobre indicadors propis de les polítiques de cooperació local. Entre altres dades, podem veure que ja són més de 100 els ens locals que destinen el 0,7% o més dels seus ingressos propis per a cooperació i solidaritat, que a Catalunya hi ha 117 agermanaments-cooperació, o que s’han creat des de l’espai local 64 consells de cooperació i solidaritat que permeten la participació de les entitat solidàries en el disseny de les polítiques locals de solidaritat i cooperació al desenvolupament.

Esperem que aquesta publicació sigui una eina útil per a les institucions i entitats que treballen pel i des del món local i que pugui servir per sistematitzar amb rigorositat la llarga pràctica de les polítiques de cooperació local del nostre país, tant la que s’ha fet fins ara com la que es continuarà fent en un futur.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org