10|02|16   français
Comunicació
Documental
Programes de Ràdio
Publicacions
  Institucions implicades en el MIDEL
 
  Activitats realitzades en el marc del MIDEL
 
Publicacions

Les publicacions del Programa MIDEL s´han dissenyat amb l’objectiu d´aportar un referent bibliogràfic que permeti una major divulgació del codesenvolupament com a eina de cooperació al desenvolupament. Aquesta col·lecció de quatre publicacions francès/català serà una material pels ajuntaments implicats, així com per a la resta d´actors locals en el seu treball en els Consells Municipals de Cooperació i Solidaritat.

Publicació A
L´objectiu d’aquesta publicació és doble: donar un marc de referència internacional, europeu i català sobre el vincle entre les migracions i els processos de desenvolupament/cooperació al desenvolupament, així com presentar la realitat sociopolítica econòmica de les dues comunitats rurals del Senegal on es porten a terme les activitats del MIDEL.

Publicació B
Investigació sobre les associacions d´immigrants senegalesos a Catalunya.

Metodologia de suport i reforç a associacions locals
Reflexió per part de l´entitat executora del MIDEL a Senegal (FRAO) sobre la posada en marxa d’un programa de codesenvolupament amb la implicació dels col·lectius d´immigrants: una anàlisi sobre la implementació de les activitats, els problemes, la metodologia d´intervenció, etc. Així mateix, es recopilaran els materials emprats en els tallers formatius com a annexes d´aquesta publicació.

Publicació D
Avaluació externa del programa MIDEL. S´analitzarà el compliment dels objectius marcats, s´avaluarà el nivell de participació de les poblacions beneficiàries i es presentaran propostes per actuar en el camp del codesenvolupament o l´enfortiment dels processos de desenvolupament.
contactar | afegir a favorits | recomana
© copyright 2005. MIDEL | política de privacitat
 
 
Fons Català de Cooperació: Via Laietana, 33, 9è 2a - 08003 Barcelona. - Tel. 93 412 26 02 - Fax 93 301 90 88 fonscat@pangea.org