08|02|16   français
Què és el MIDEL
Eixos principals
Línies de treball
Activitats
Informes de seguiment
Documents de referència
Equip Tècnic
  Institucions implicades en el MIDEL
 
  Activitats realitzades en el marc del MIDEL
 
  Iniciatives per al diàleg i l'intercanvi
 
Línies de treball

El projecte de codesenvolupament s’emmarca dins del programa de treball de la Unió Europea sobre Migracions i Asil. Orgànicament, les polítiques i programes que tracten el fenomen migratori i l’asil depenen de la Direcció General de Justícia i Afers d’Interior, Unitat B4 Finançament asil, migracions i fronteres.

Termes de referència:

Durada del projecte: 18 mesos (01/05/04.0/10/05)

Contrapart: FRAO( Fundació Rural de l’Àfrica Occidental)

Agents de col·laboració: les associacions d’immigrants a Girona i Terrassa, les comunitats locals al Senegal i les entitats locals.

Finançament de la UE: 79% (515.600,400 euros)

Finançament del Fons Català de Cooperació: 21% (137.058,33 euros)

En la materialització d’aquest projecte hi participen activament els col·lectius de senegalesos de Terrassa i Girona, organitzacions senegaleses, les comunitats de beneficiaris al Senegal i el Fons Mallorquí. Així mateix, comptem amb el suport del Govern del Senegal a través del Ministeri de la Descentralització i la Planificació Regional.

contactar | afegir a favorits | recomana
© copyright 2005. MIDEL | política de privacitat
 
 
Fons Català de Cooperació: Via Laietana, 33, 9è 2a - 08003 Barcelona. - Tel. 93 412 26 02 - Fax 93 301 90 88 fonscat@pangea.org