09|02|16   français
Què és el MIDEL
Eixos principals
Línies de treball
Activitats
Informes de seguiment
Documents de referència
Equip Tècnic
  Institucions implicades en el MIDEL
 
  Activitats realitzades en el marc del MIDEL
 
  Iniciatives per al diàleg i l'intercanvi
 
Eixos principals

Els eixos principals del projecte es desglossen en:

 • Promoure la col·laboració entre les autoritats locals, associacions d’immigrants i comunitats d’origen.
 • Reforçar les estructures institucionals dels col·lectius d’immigrants i de les seves comunitats d’origen.

 • Crear un canal d’intercanvi d’informació permanent entre els col·lectius d’immigrants de Terrassa i Girona, i les seves comunitats d’origen: Ndiossy i Saré Coly.

 • Implicar estructuradament els immigrants a través d’un espai permanent de cooperació amb els col·lectius i associacions locals d’on provenen.
 • Promoure els intercanvis continuats entre els immigrants i les comunitats d’origen per analitzar conjuntament la concepció de la migració a través de la realització d’activitats audiovisuals.
 • Elaborar iniciatives de desenvolupament local mitjançant la participació de la diàspora i de les seves comunitats d’origen en la formulació i execució d’aquestes.
 • Promoure intercanvis econòmics generadors d’ingressos a favor de les comunitats d’origen dels immigrants.
 • Analitzar el sistema actual de transferències econòmiques i investigar paral·lelament sobre altres modalitats que contribueixin a mantenir una relació més equitativa entre la diàspora a Catalunya i les regions de Velingara et Linguère al Senegal.
 • Identificar iniciatives de desenvolupament utilitzant les noves tecnologies de la informació.
 • contactar | afegir a favorits | recomana
  © copyright 2005. MIDEL | política de privacitat
   
   
  Fons Català de Cooperació: Via Laietana, 33, 9è 2a - 08003 Barcelona. - Tel. 93 412 26 02 - Fax 93 301 90 88 fonscat@pangea.org