11|02|16   français
Què és el MIDEL
Eixos principals
Línies de treball
Activitats
Informes de seguiment
Documents de referència
Equip Tècnic
  Institucions implicades en el MIDEL
 
  Activitats realitzades en el marc del MIDEL
 
  Iniciatives per al diàleg i l'intercanvi
 
Què és el MIDEL

El programa MIDEL (Migracions i Desenvolupament Local) és un projecte cofinançat per la Unió Europea per a la dinamització d’un espai d’intercanvi, cooperació i concertació entre els immigrants senegalesos i les seves comunitats d’origen. És una iniciativa que s’inscriu en l’àmbit de la línia de codesenvolupament iniciada pel Fons Català l’any 1996.

El programa propi de codesenvolupament del Fons Català és una experiència que agrupa els col·lectius d’immigrants residents a Catalunya a la cooperació al desenvolupament amb les seves comunitats d’origen.

Des de l’inici del programa, moltes associacions d’immigrants, amb la col·laboració del Fons Català, s’han compromès activament en la realització de projectes de desenvolupament local de les comunitats d’origen a l’Àfrica subsahariana, principalment a Senegal, Gàmbia, Guinea Equatorial, i al Marroc. La intensificació d’aquestes iniciatives de codesenvolupament implica una necessària coordinació de totes les accions.

La contribució dels immigrants al desenvolupament dels seus països d’origen és una realitat. Concretament, al Senegal, els immigrants juguen un rol molt important en el renaixement de les seves comunitats. Malauradament l’efectivitat d’aquestes iniciatives i inversions es veu limitada per l’absència d’estructures locals que donin suport i orientació al vincle entre immigrants i comunitat local.

Com a resposta a aquesta absència d’espais de concertació que dificulten la comunicació entre els immigrants i les seves comunitats d’origen, el Fons Català ha presentat a la Unió Europea el programa MIDEL per a la creació i consolidació d’un espai de concertació i d’acompanyament al Senegal.

El projecte es portarà a terme amb la col·laboració dels col·lectius d’immigrants de Terrassa (Associació de Senegalesos Residents del Vallès Occidental) i de Girona (ADECRS - GRAMC) i amb les comunitats loals de Saré Coly i Ndiossy.

contactar | afegir a favorits | recomana
© copyright 2005. MIDEL | política de privacitat
 
 
Fons Català de Cooperació: Via Laietana, 33, 9è 2a - 08003 Barcelona. - Tel. 93 412 26 02 - Fax 93 301 90 88 fonscat@pangea.org