• Divendres 22 de febrer de 2019

Portal de Transparència - Retribucions

JUNTA DIRECTIVA

Els membres de la Junta Executiva no reben cap tipus de retribució pel càrrec que ocupen.

 

EQUIP DIRECTIU

Director de gestió Sou brut anual 2017 61.019,98 €

 

 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org