NORMES PER INTRODUIR INFORMACIÓ A L'AGENDA

Les notícies i activitats que introduïu a través d'aquest formulari no es publicaran de forma automàtica. El Fons Català revisarà la seva correcció abans d'acceptar-ne la publicació. En aquest sentit, per  facilitar-nos la tasca de revisió i validació de les informació, quan introduïu continguts a l'agenda d'activitats o a l'apartat de notícies del web, us agrairem que seguiu els criteris que s'especifiquen en aquestes normes.

CAMP EXPLICACIÓ
Tipus d’entrada El primer pas és seleccionar quin tipus d’informació es vol introduir:
Cal seleccionar “Agenda” o “Notícia”, segons sigui el tipus d’informació que voleu posar al web.
Data Per AGENDA: Data de l’activitat . Si l’activitat es realitza durant un període, poseu la data d’inici.
Per NOTÍCIES: Data en que s’ha produït l’acte noticiable.
Aquesta data serveix per ordenar les activitats
La data s’ha d’introduir amb el format “dd/mm/aaaa”
Data de caducitat Per AGENDA: Data de finalització de l’activitat.
Per NOTÍCIES: Poseu la data de l’acte + 1 any (si l’acte és el 5/04/2011, podeu 5/04/2012).
Aquesta data serveix de control per excloure l’activitat de l’agenda que es mostra a la portada del web.
La data s’ha d’introduir amb el format “dd/mm/aaaa”
Data text

En aquest camp cal posar la data (les dates) de l’activitat o notícia en format text.
Aquesta data és la que apareix a la capçalera de l’activitat o notícia. a la pàgina d'inici.
Exemples:
• 15 de gener de 2011
• Del 2 al 10 de gener de 2011
• Primera quinzena d’abril
• Mes de maig

Categoria Per AGENDA, seleccionar l’opció en funció dels criteris següents:
• “General Agenda”: Introducció de qualsevol activitat que no estigui organitzada pel Fons Català.
• “Agenda Fons Català”: Introducció de les activitats organitzades pel Fons Català.
• “_Fires de cooperació”: Introducció d’informació relativa a les Fires de Cooperació o Solidaritat organitzades pels ajuntaments.

Per NOTÍCIES, seleccionar l’opció en funció dels criteris següents:
• “General Notícies”: Introducció de qualsevol activitat que no estigui organitzada pel Fons Català.
• “Notícies Fons Català”: Introducció de les activitats organitzades pel Fons Català.

Enllaç (camp no obligatori) En aquest camp es pot posar una adreça URL (adreça web) que enllaci amb una pàgina web on hi hagi informació més detallada de l’activitat o notícia. L’objectiu és que des de la informació de l’Agenda es pugui accedir a la pàgina web de la vostra institució on tingueu penjada la informació (programa, formularis d’inscripció, informació detallada...).
Títol És el títol de l’activitat o notícia. Eviteu títols molt llargs.
No posar el títol en majúscules.
És el text que es mostra a la portada del web.
En el cas d’activitats d’agenda, cal que s'indiqui quin tipus d'activitat és i que al final del títol s’indiqui la població on es fa l’activitat.
Exemple:
• Agenda: “Exposició "Una Favela a petita escala", a Sant Cugat del Vallès”
• Notícia: “Un equip del Fons Català de Cooperació viatja a Haití un any després del terratrèmol”
Subtítol (camp no obligatori) Es pot posar un subtítol a l’activitat o notícia.
Aquest text es mostra a la llista d’Agenda i Notícies de l’apartat de comunicació i a la fitxa de cada activitat.
Breu

(camp no obligatori) Breu descripció o introducció de l’activitat o notícia.
Aquest camp té un màxim de 255 caràcters.
Aquest text es mostra al principi de la fitxa de cada activitat amb lletra una mica més gran.

Text

Text descriptiu de l’activitat o notícia.
Per AGENDA és imprescindible incloure la informació següent:
Explicació de l’activitat (cal indicar de quin tipus d'activitat es tracta: exposició, conferència, fira de solidaritat, curs...)
Dates de l’activitat
Lloc i hora de l’activitat (indicar la població on es fa)
• Informació de contacte (telèfon, correu electrònic, persona de contacte) per si algú vol ampliar la informació, i especialment si cal fer inscripcions o confirmar assistència.

Per NOTÍCIES incloure el text explicatiu de la notícia.

Aquest text té possibilitat d’una edició bàsica:
• Marcar parts del text amb negreta, cursiva o subratllat
• Marcar qualsevol part del text com a enllaç d’hipertext, per obrir una pàgina web.

Font Nom de la institució que facilita la informació i que és responsable de la seva veracitat.
Aquesta dada apareixerà al peu de cada activitat o notícia.
Aquest camp i els tres següents són obligatoris per identificar la institució i la persona que ha introduït la informació i per poder contactar-hi en el cas que hi hagi algun dubte en la validació de la informació introduïda.
En el cas que la informació introduïda en aquests camps no permeti la correcta identificació de l’autoria de la informació, es desestimarà la seva publicació.
Persona de contacte Nom de la persona que ha introduït la informació
Aquest camp i els dos següents són només per informació interna, la informació inclosa no serà publicada.
Telèfon de contacte Telèfon de contacte de la persona que ha introduït la informació.
Mail de contacte Correu electrònic de contacte de la persona que ha introduït la informació.
Documents relacionats amb l’activitat Es poden incloure com a màxim tres documents juntament amb l’activitat. (per exemple el programa en format pdf.)
La mida de cada document no pot excedir d’un megabyte (1 Mb).
Imatges relacionades amb l’activitat Es poden incloure com a màxim tres imatges juntament amb l’activitat.
La mida de cada imatge no pot excedir d’un megabyte (1 Mb).
Les imatges han de ser en format .jpg o .gif
Autorització de publicació Per poder publicar la informació al web, s’ha de marcar la casella d’autorització. Si no es marca aquesta casella no es podrà completar el procés de publicació al web del Fons.
Opcionalment també es pot autoritzar al Fons Català per utilitzar les imatges associades a aquesta activitat en altres publicacions pròpies.

 

 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Via Laietana, 33, 9è 2a - 08003 Barcelona. - Tel. 93 412 26 02 - Fax 93 301 90 88