• Dimarts 11 de desembre de 2018

Notícies

Paraula Data
27 de juny de 2013

El Fons Català de Cooperació celebra la 32a Assemblea General a Mataró

32a assemblea general celebrada a Mataró el 27 de juny de 2013
32a assemblea general celebrada a Mataró el 27 de juny de 2013

El Fons Català de Cooperació ratifica a Mataró el seu compromís amb la cooperació descentralitzada local

El passat dijous 27 de juny es va celebrar la 32a Assemblea General de socis del Fons Català a Can Palauet, a Mataró, amb la participació de diversos ajuntaments i ens supramunicipals socis.
 
L’acte, que va començar a les 6h de la tarda, va ser presidit pel 1r tinent d’alcalde de Mataró, Joaquim Fernández, el cap de l’Àrea de Relacions Institucionals de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Marc Bou, i la presidenta del Fons Català i alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó.
 
Tant el representant de la ciutat amfitriona com el representant de la Generalitat van aprofitar la salutació inicial als assistents per refermar el seu compromís de continuar treballant amb el Fons Català, mentre que la presidenta va fer una reflexió sobre el concepte de crisi i les oportunitats que s’obren en aquesta situació per a la cooperació descentralitzada municipal.
 
L’Assemblea també va aprovar la memòria de l’exercici anterior i el tancament comptable i l’informe d’auditoria 2012.
 
A continuació es van presentar i aprovar les línies de treball pel 2013 i el pressupost de l’exercici, que s’eleva a 2.916.500 euros. Les línies de treball s’articulen en funció de cinc grans eixos:
 
1.     Gestió de convocatòries locals en conveni amb ajuntaments i institucions supramunicipals
 
2.     Suport a la cooperació directa duta a terme pels ajuntaments socis
 
3.     Comissions i Grups de Treball:
-          Comissió de Municipalisme:
§ Grup de Treball sobre gestió pública de l’aigua
§ Grup de Treball sobre harmonització de procediments
§ Grup de treball sobre desenvolupament econòmic
-         Comissió de Codesenvolupament:
§ Grup de Treball Marroc
§ Grup de Treball Gàmbia
§ Grup de Treball Senegal
-         Comissió de Construcció de Pau i Diplomàcia de Ciutats:
§ CCASPS (Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí:
 
4.     Avaluació
 
5.     Acció humanitària
 
Finalment, es va produir un relleu a la secretaria del Fons Català després de la renúncia de Pere Trias, alcalde de Vilajuïga. El nou secretari és Josep Sagarra, regidor de Vallromanes. La presidenta va agrair la gran dedicació al càrrec del secretari sortint.
Banner publicació noticies al web
Banner REREFONS

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org