• Dilluns 21 de gener de 2019

Notícies

Paraula Data
6 de maig de 2011

El Fons Català firma un conveni amb l'Ajuntament de Sant Boi

Signatura del conveni entre l'Ajuntament de Sant Boi i el Fons Català.
Signatura del conveni entre l'Ajuntament de Sant Boi i el Fons Català.

El passat 13 d’abril, el Fons Català va signar un conveni de col•laboració amb l’Ajuntament de Sant Boi, membre de la institució des del 1990. Sant Boi destinarà 50.000 euros per tal que des del Fons Català es duguin a terme diversos projectes de cooperació al desenvolupament als països del Sud, i especialment a San Miguelito (Nicaragua), localitat agermanada amb Sant Boi.

En aquest sentit, més de la meitat dels fons es destinaran al Projecte d’enfortiment institucional de l’Alcaldia de San Miguellito mitjançant la millora de l’accés a l’aigua. L’objectiu és enfortir el paper del govern local en la gestió pública d’aquest element essencial. Aquest any també s’avançarà en la millora de les infraestructures per abastar les comunitats rurals del municipi (construcció de pous i reparació de pous i petits aqüeductes).

Els fons aportats per l’Ajuntament de Sant Boi també serviran per contribuir a campanyes d’emergència que es realitzin al llarg de l’any a causa de catàstrofes naturals o altres circumstàncies.
 

Banner publicació noticies al web
Banner REREFONS

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org