• Dissabte 23 de febrer de 2019

Notícies

Paraula Data
11 de febrer de 2011

Acadèmics, tècnics i polítics reflexionen sobre l’impacte del model de creixement econòmic en el desenvolupament

Seminari IBEI (Barcelona, 11 de febrer 2011)
Seminari IBEI (Barcelona, 11 de febrer 2011)

El seminari internacional “Los retos del desarrollo en una economía globalizada” ha estat organitzat per l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals i la London School of Economics, amb el patrocini de la Diputació de Barcelona i del Fons Català.

El seminari internacional “Los retos del desarrollo en una economía globalizada”, organitzat per l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals i la London School of Economics (LSE), amb el patrocini de la Diputació de Barcelona (DIBA) i del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, ha estat el punt de trobada de representants de l’àmbit acadèmic, tècnic i polític per discutir sobre els efectes del creixement econòmic globalitzat en l’economia política del desenvolupament.

Els 25 participants van constatar que mentre hi ha economies que retornen al model de producció de matèries primeres, n’hi ha d’altres, com les de les noves potències emergents –Brasil, Índia i Xina−, que han optat pel model industrial. En qualsevol cas, però, el creixement no el determina el tipus d’economia sinó la capacitat d’incorporar la tecnologia com a factor clau de producció.

Durant la formació, que va tenir lloc del 5 al 8 de febrer a l’IBEI, també es va analitzar el rol que els organismes de cooperació multilateral −com el Fons Monetari Internacional (FMI), el Banc Mundial (BM) o la Organització Mundial del Comerç (OMC)− duen a terme en la cooperació i quin hauria de ser el seu paper de cara al futur.
Pel que fa a l’àmbit local, es va destacar que en els últims anys hi ha hagut un procés de descentralització en el qual els governs municipals s’estan convertint en una “peça clau” per liderar un procés de democratització i cohesió social que provoqui canvis institucionals als països del Sud.

Altres temes com la transnacionalització dels règims reguladors, el paper de les organitzacions multilaterals o la lluita contra la pobresa rural també van ser objecte de debat amb la finalitat d’analitzar les possibilitats i oportunitats de les polítiques d’ajuda al desenvolupament des d’una perspectiva descentralitzada.

Valpy FitzGerald, director del Departament de Desenvolupament Internacional de la Universitat d’Oxford, Antoni Estevadeordal, gerent d’Integració i Comerç del Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), José Luis Machinea, degà de l’Escola de Govern de la Universidad Torcuato Di Tella, o Narcís Serra, president de l’IBEI, van ser alguns dels noms propis de que els participants procedents de l’àmbit acadèmic, tècnic i polític van poder escoltar.
 

Banner publicació noticies al web
Banner REREFONS

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org